Μάρτιος 2019

Η φιλανθρωπική διάσταση των νέων τεχνολογιών βρίσκει εφαρμογή στους ανελκυστήρες.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν κι αυτό είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό όταν προορίζονται για καλό σκοπό, ιδίως για την ανακούφιση και διευκόλυνση κάποιων ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Στη Θεσσαλονίκη, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έχει κατασκευαστεί ένας υπερσύγχρονος ανελκυστήρας με κάποιες προηγμένες τεχνολογικά λειτουργίες χάριν διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρία, κινητικά προβλήματα, ήπιες νοητικές διαταραχές ή νόσο Alzheimer.